Tikslai

Užtikrinti senyvo amžiaus ir neįgalių žmonių materialinį-buitinį aptarnavimą bei slaugą.

Sudaryti jiems tinkamas sąlygas ugdyti ir vystyti globotinių socialinę integraciją, grąžinti asmens gebėjimus pasirūpinti
savimi ir integruotis į visuomenę ar tenkinti asmens gyvybinius poreikius teikiant kompleksinę pagalbą.

Socialinės globos įstaiga