Klientai

Suaugę žmonės su negalia

Vieniši pensininkai, dėl senyvo amžiaus ir fizinės negalios nepajėgūs pasirūpinti savimi

Socialinės globos įstaiga