Darbo užmokestis

Polekėlės globos namų darbuotojų darbo užmokestis

už 2017 metus II ketv.

Eil. Nr. Pareigybių grupių

pavadinimas

Pareigybių

Skaičius

Priskaičiuota darbo užmokesčio neatskaičius mokesčių EUR Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių EUR

 

1 Administracija 3,75 6224,39 553,28
2 Socialinio darbo padalinys 6,0 8902,21 494,57
3 Sveikatos priežiūros padalinys 1,5 1990,77 442,39
4 Aptarnavimo ir ūkio padalinys 6,5 7992,18 409,86
  Iš viso: 17,75 25109,55 471,54

 

 

 

Polekėlės globos namų darbuotojų darbo užmokestis

už 2017 metus I ketv.

Eil.Nr. Pareigybių pavadinimas Etatų skaičius Priskaičiuota darbo užmokesčio neatskaičius mokesčių  EUR. Vidutinis mėn.darbo užmokestis

neatskaičius mokesčių EUR.

 

Administracija 3,75 6586,36 585,45
Socialinio darbo padalinys 6,33 9335,57 491,60
Sveikatos priežiūros padalinys 1,5 1978,68 439,71
Aptarnavimo ir ūkio padalinys 6,5 7601,46 389,82
          IŠ VISO:  18,08  25502,07  470,17

už 2016 metus

Eil.Nr. Pareigybių pavadinimas Etatų skaičius Priskaičiuota darbo užmokesčio neatskaičius mokesčių  EUR. Vidutinis mėn.

darbo užmokestis

neatskaičius mokesčių EUR.

Administracija3,7527900,72620,02 Socialinio darbo padalinys6,9143276,28521,90 Sveikatos priežiūros padalinys1,57625,91423,66 Aptarnavimo ir ūkio padalinys6,531177,18399,71

 

       IŠ VISO: 

18,66 

109980,09 

491,16

 

Polekėlės globos namų darbuotojų darbo užmokestis

už 2016 metus IV ketvirtį

Eil.Nr. Pareigybių pavadinimas Pareigybių skaičius Priskaičiuota darbo užmokesčio neatskaičius mokesčių EUR. Vidutinis mėn.

darbo užmokestis

neatskaičius mokesčių EUR.

Administracija3,757082,50629,56 Socialinio darbo padalinys7,3311547,21525,11 Sveikatos priežiūros padalinys1,52034,50452,11 Aptarnavimo ir ūkio padalinys6,58483,93435,07

 

       IŠ VISO: 

19,08 

29148,14 

509,23

 

Polekėlės globos namų darbuotojų darbo užmokestis

už 2016 metų III ketvirtį

Eil.Nr. Pareigybių pavadinimas Pareigybių skaičius Priskaičiuota darbo užmokesčio neatskaičius mokesčių EUR.. Vidutinis mėn.darbo užmokestis

neatskaičius mokesčių EUR

Administracija3,756908,93614,13 Socialinio darbo padalinys8,0012024,14501,01 Sveikatos priežiūros padalinys1,51927,01428,22 Aptarnavimo ir ūkio padalinys6,57932,06406,77         IŠ VISO: 19,75 28792,14 485,94

Polekėlės globos namų darbuotojų darbo užmokestis

už 2016 metų II ketvirtį

Eil.Nr. Pareigybių pavadinimas Pareigybių skaičius Priskaičiuota darbo užmokesčio neatskaičius mokesčių EUR.. Vidutinis mėn.darbo užmokestis

neatskaičius mokesčių EUR

Administracija3,756986,79621,05 Socialinio darbo padalinys6,310103,05534,55 Sveikatos priežiūros padalinys1,51754,90389,98 Aptarnavimo ir ūkio padalinys6,57358,05377,34         IŠ VISO: 18,05 26202,79 483,89

Polekėlės globos namų darbuotojų darbo užmokestis

už 2016 metų I ketvirtį

Eil.Nr. Pareigybių pavadinimas Pareigybių skaičius Priskaičiuota darbo užmokesčio neatskaičius mokesčių EUR.. Vidutinis mėn.

darbo užmokestis

neatskaičius mokesčių EUR

Administracija3,756922,50526,44 Socialinio darbo padalinys6,09601,88533,44 Sveikatos priežiūros padalinys1,51909,50424,33 Aptarnavimo ir ūkio padalinys6,57403,14379,65

 

       IŠ VISO: 

17,75 

25837,02 

485,20

Polekėlės globos namų darbuotojų darbo užmokestis

už 2015 metus

Eil.Nr. Pareigybių pavadinimas Pareigybių skaičius Priskaičiuota darbo užmokesčio neatskaičius mokesčių EUR.. Vidutinis mėn.darbo užmokestis

neatskaičius mokesčių EUR

Administracija3,2521789,27581,98 Socialinio darbo padalinys7,035583,18423,61 Sveikatos priežiūros padalinys1,56911,61383,98 Aptarnavimo ir ūkio padalinys6,526413,59338,64         IŠ VISO: 18,25 90697,65 414,14

Polekėlės globos namų darbuotojų darbo užmokestis

už 2015 metų IV ketvirtį

Eil.Nr. Pareigybių pavadinimas Pareigybių skaičius Priskaičiuota darbo užmokesčio neatskaičius mokesčių EUR.. Vidutinis mėn.

darbo užmokestis

neatskaičius mokesčių EUR

Administracija3,255622,75576,69 Socialinio darbo padalinys7,07971,11379,58 Sveikatos priežiūros padalinys1,51736,40385,86 Aptarnavimo ir ūkio padalinys6,58089,73414,86

 

       IŠ VISO: 

18,25 

23419,99 

427,76

DARBO UŽMOKESTIS POLEKĖLĖS GLOBOS NAMŲ

Polekėlės globos namų darbuotojų darbo užmokestis

už 2015 metų III ketvirtį

Eil.Nr. Pareigybių pavadinimas Pareigybių skaičius Priskaičiuota darbo užmokesčio neatskaičius mokesčių EUR.. Vidutinis mėn.darbo užmokestisneatskaičius mokesčių EUR
1. Administracija 3,25 5452,02 559,18
2. Socialinio darbo padalinys 7,0 9201,62 438,17
3. Sveikatos priežiūros padalinys 1,5 1782,91 396,20
4. Aptarnavimo ir ūkio padalinys 6,0 6430,45 357,25
IŠ VISO: 17,75  22867,00 429,43

Polekėlės globos namų darbuotojų darbo užmokestis už 2015m, II ketvirtį

Eilės Nr.

Pareigybių pavadinimas

Pareigybių skaičius

Priskaičiuota darbo užmokesčio neatskaičius mokesčių Eur.

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių Eur.

1.

Administracija

3,25

5376,69

551,46

2.

Socialinio darbo padalinys

7,0

8998,02

428,48

3.

Sveikatos priežiūros padalinys

1,5

1697,24

377,16

4.

Aptarnavimo ir ūkio padalinys

6,5

6184,82

317,17

Iš viso:

18,25

23193,97

423,63

 

Polekėlės globos namų darbuotojų darbo užmokestis

už 2015 metų I ketvirtį

Eil.Nr.

Pareigybių pavadinimas

Pareigybių skaičius

Priskaičiuota darbo užmokesčio neatskaičius mokesčių EUR..

Vidutinis mėn.

darbo užmokestis

neatskaičius mokesčių EUR

1.

Administracija

3,25

5337,81

547,47

2.

Socialinio darbo padalinys

7,0

8878,61

422,79

3.

Sveikatos priežiūros padalinys

1,5

1695,06

376,68

4.

Aptarnavimo ir ūkio padalinys

6,5

5708,59

292,75

IŠ VISO:

18,25

21620,07

394,89

Polekėlės globos namų darbuotojų darbo užmokestis

už 2014 metus

Eil.Nr. Pareigybių pavadinimas Pareigybių skaičius Priskaičiuota darbo užmokesčio neatskaičius mokesčių Lt. Vidutinis mėn.

darbo užmokestis

neatskaičius mokesčių L

 1.Administracija3,2574709,371915,62 2.Socialinio darbo padalinys6,5104231,821336,31 3.Sveikatos priežiūros padalinys1,524178,261343,24 4.Aptarnavimo ir ūkio padalinys6,582208,481053,95 IŠ VISO:17,75 285327,93

1339,57

 

 

DARBUOTOJŲ UŽ 2014m. IV KETVIRTĮ

Eil. Nr.

Pareigybė

Žmonių skaičius

Vidutinis mėnesinis atlyginimas Lt.

1.

Direktorius

1

2562,00

2.

Slaugytoja

1

1614,33

3.

Dietistė

-

561,00

4.

Vyr. buhalterė

1

2163,33

5.

Buhalterė

-

519,00

6.

Vairuotojas

1

1074,00

7.

Vyr. virėja

1

1231,12

8.

Ūkvedė

1

685,67

9.

Sandėlininkė

-

593,50

10.

Sekretorė-archyvarė

1

1198,99

11.

Elektrikas

1

457,50

12.

Darbininkas

1

487,11

13

Vyr. virėjos padėjėja

2

1078,82

14.

Viešųjų pirkimų specialistė

-

258,75

15.

Vyr. socialinė darbuotoja

1

1730,00

16.

Socialinė darbuotoja

1

1520,00

17.

Socialinės darbuotojos padėjėja

5

1434,55

18.

Santechnikas

-

487,11

Iš viso:

18

1470,77

DARBO UŽMOKESTIS POLEKĖLĖS GLOBOS NAMŲ

DARBUOTOJŲ UŽ 2014m. III KETVIRTĮ

Eil. Nr. Pareigybė Žmonių skaičius Vidutinis mėnesinis atlyginimas Lt.
Direktorius 1 2548,65
Slaugytoja 1 1502,29
Dietistė - 568,36
Vyr. buhalterė 1 1928,86
Buhalterė - 401,05
Vairuotojas 1 1071,13
Vyr. virėja 1 1123,53
Ūkvedė 1 570,33
Sandėlininkė - 519,26
Sekretorė-archyvarė 1 922,49
Elektrikas 1 388,33
Darbininkas 1 500,00
13 Vyr. virėjos padėjėja 2 1126,25
Viešųjų pirkimų specialistė - 250,00
Socialinė darbuotoja 1 1527,54
Socialinės darbuotojos padėjėja 5 1421,87
Santechnikas - 500,00
Iš viso: 17 1393,16

DARBO UŽMOKESTIS POLEKĖLĖS GLOBOS NAMŲ

DARBUOTOJŲ UŽ 2014m. II KETVIRTĮ

Eil. Nr.

Pareigybė

Žmonių skaičius

Vidutinis mėnesinis atlyginimas Lt.

1.

Direktorius

1

2565,33

2.

Slaugytoja

1

1371,34

3.

Dietistė

-

557,10

4.

Vyr. buhalterė

1

1830,00

5.

Buhalterė

-

519,00

6.

Vairuotojas

1

1074,00

7.

Vyr. virėja

1

1108,06

8.

Ūkvedė

1

519,00

9.

Sandėlininkė

-

576,00

10.

Sekretorė-archyvarė

1

912,00

11.

Elektrikas

1

500,00

12.

Darbininkas

1

150,00

13

Vyr. virėjos padėjėja

2

1105,82

14.

Viešųjų pirkimų specialistė

-

250,00

15.

Socialinė darbuotoja

1

1520,00

16.

Socialinės darbuotojos padėjėja

5

1407,60

17.

Santechnikas

-

426,63

Iš viso:

17

1360,48

 

DARBO UŽMOKESTIS POLEKĖLĖS GLOBOS NAMŲ

DARBUOTOJŲ UŽ 2014m. I KETVIRTĮ

Eil. Nr.

Pareigybė

Etatų sk.

Žmonių sk.

Priskaičiuota atlyg. be atskaitymo

Vid. mėn. atlyginimas

Direktorius

1

1

7688,-

2562,67

Slaugytoja

1

1

4033,-

1344,33

Dietistė

0,5

- 1622,-

540,67

Vyr. buhalterė

1

1

5490,-

1830,00

Vyr. virėja

1

1

3075,-

1025,00

Vairuotojas

1

1

3222,-

1074,00

Sekretorė-archyvarė

0,5

1

2736,-

912,00

Elektrikas

0,5

1

1500,-

500,00

9.

Santechnikas

0,5

1 1500,-

500,00

10.

Buhalteris

0,5

1557,-

519,00

11.

Vyr. virėjos padėjėjos

2

2

6194,83

1032,47

12.

Ūkvedė

0,5

1

1557,-

519,00

13.

Sandėlininkė

0,5

-

1728,-

576,00

14.

Viešųjų pirkimų specialistė

0,25

-

750,-

250,00

15.

Soc. darbuotoja

1

1

3843,31

1281,10

16.

Soc. darbuotojos padėjėjos

4,5

4

17750,01

1479,17

17.

Darbininkas

0,5

1

1225,19

500,00

IŠ VISO;

16,75

17,0

65471,34

1283,75

Socialinės globos įstaiga